Nutriflow kehittyy yhteistyössä

Nutri-Flow Oy

Nutri-Flow Oy on erikoistunut kehittämään ja tarjoamaan älykästä ravintolaskentapalvelua yksilölliseen ravintoneuvontaan. Palvelua tarjoamme terveyden ja ravitsemuksen ammattilaisille, oppilaitoksille, yrityksille ja kuluttajille. Tarjoamme myös koulutuspalveluita sekä ravitsemusterapeutin palveluita.

Yritysesittely

Nutri-Flow Oy on oululainen start-up yritys, joka tekee tutkimus- ja kehitystyötä ravintoainetiheyden laskemiseen tarkoitetun älykkään Nutri-Flow -ravintotulkin® parissa. Tavoitteena on kansainvälistyminen palveluinnovaatiolla, joka pystyy hyödyntämään eri maiden kansalliset elintarviketietokannat ravintosuosituksineen. Ravintotulkki helpottaa tutkimusta ja vähentää virheiden mahdollisuuksia sekä toimii hyvinvointipalveluita tarjoavien toimijoiden luotettavana, ruokavalioista riippumattomana, työvälineenä. Uusi kansainvälinen Nutri-Flow Smart Engine® tulee olemaan ainoa sumeaan logiikkaan ja evoluutiolaskentaan perustuva kokonaisvaltainen verkossa toimiva kansainvälinen ravintopalvelu. Avaintekijät tuoteinnovaatiossa ovat tutkimustietoon perustuva kokonaisvaltainen yksilöllinen ravitsemusohjaus, positiivinen käyttökokemus ja liitettävyys muihin hyvinvointipalveluihin. Liitettynä terveydenhuollon järjestelmiin tuotteemme parantaa myös potilasturvallisuutta.

Osaamisalueet

Asiantuntijapalvelut, Muu, Terveys ja Life Science, Terveys- ja hyvinvointipalvelut, Terveysteknologia ja eHealth
B2B, B2C, eHealth, HealthTech, Keinoäly, Kuntoutus, Monitorointi, Palvelumuotoilu, Sähköiset palvelut, T&K, Terveys

Ravitsemuslaskennan historiaa

Ravitsemukseen liittyy monia ongelmia:

Ravitsemukseen liittyy paljon uskomuksia ja nopeasti vaihtuvia muoti-ilmiöitä. Kaloriperusteinen laskenta ei riitä kertomaan ravintomme terveellisyydestä. Ihmiset eivät saa ravinnosta riittävästi suojaravintoaineita. Puuttuu digitaalinen työväline ravinnon vaikutusten seurantaan terveydenhuollossa.

Ravitsemusterveys

  • Tasapainoinen ravinto ja ravitsemus suojaa univaikeuksilta ja mahdollistaa hyvän liikunnan.
  • Väsymys ja univaikeudet kertovat epätasapainosta.
  • Suorituskyvyn kestävä kohottaminen edellyttää tasapainoisia terveyden peruspilareita.
  • Uneen ja liikuntaan kehitetyt mittaukset toimivat myös ravinnon tasapainoisuuden mittareina.

Älykkäällä ratkaisulla on selviä vetovoimatekijöitä:

  • Terveyden ja hyvinvoinnin toimialoilla: digitaalisuus, potilasturvallisuus, luotettavuus, paperittomuus ja ruokahävikin vähentäminen.
  • Kuluttajat: digitaalisuus, hyvinvointi, helppokäyttöisyys, ruokahävikin vähentäminen ja reseptit arjen avuksi.

Tule mukaan kehitykseen:

Tänään

Tieteeseen perustuva Nutri-Flow®
ainoa ravintoainetiheyttä käyttävä ravintolaskentapalvelu
tuo terveyden ja hyvinvoinnin ekosysteemiin helppokäyttöisen, oikeaa tietoa tarjoavan palvelun niin ammattilaisille kuin kuluttajille. Ravitsemuksen kehittämisessä ratkaisu tukee erilaisia yksilöllisiä ravitsemusvalintoja.

Ravinto on terveyden peruspilareista tärkein.

Eteenpäin

Nutri-Flow® liittää ruokaterveyden kiinteäksi osaksi terveyden edistämistä.

Tiimimme

Ravitsemustieteen, urheiluvalmennuksen, teknologian, tietotekniikan ja kansainvälisen liikejuridiikan vahva käytännön kokemus ja akateeminen tutkimusosaaminen.
Nutri-Flow Oy
Villiperäntie 5, 90410 Oulu, FINLAND
Puhelin: 0400-805572