Hyvinvointia ravinnosta

Ravitsemus tukee

Hyvinvointipalveluita

  • Ravitsemusterapia
  • Fysioterapia
  • Uni, lepo ja palautuminen
  • Mielen hyvinvointi

Hyvinvointivalmennusta

Ravitsemus liittyy erilaisiin järjestelmiin

Sairaanhoidossa

  • Päätöksenteon tuki
  • Asiakas- ja potilastietojärjestelmät
  • Keittiötietojärjestelmät

Terveydenhuollossa

  • Terveyskeskukset
  • Työterveys

Ravintotulkki oppilaitoksille

Nutri-Flow -ravintotulkki® tarjoaa interaktiivisen tietopaketin ravitsemuksesta ja ravintoaineista.

Aktiivisessa opetustyössä

Itseopiskelussa

Oppimisympäristö

Ravintotulkki tutkimuksen tukena

Nutri-Flow -ravintotulkki® toimii tiedonkeruualustana ja tutkimusaineiston käsittelytyökaluna.

Mittaukset ja analysaattorit

Nutri-Flow Oy
Villiperäntie 5, 90410 Oulu, FINLAND
Puhelin: 0400-805572