Tieteellinen ravintolaskenta

Älykäs ravintolaskenta

Nutri-Flow palvelussa ravintolaskenta hyödyntää älykkäitä laskentamenetelmiä luotettavan tuloksen muodostamiseksi: sumeaa logiikkaa toimivien vaihtoehtojen muodostamisessa ja geneettisiä algoritmeja parhaan tuloksen löytämisessä. Ravintolaskennassa käytettävissä lukuarvoissa on mukana epätarkkuutta niin ruoka-aineiden koostumuksissa kuin ateriapäiväkirjaan syötetyssä tiedossa. Ravitsemussuosituksetkin ovat tilastollisen analyysin pohjalta muodostettuja. Perinteisillä matemaattisilla kaavoilla laskettaessa virheen arviointi on vaikeaa, ja se näkyy lopputuloksessa.
Sumealla logiikalla yhdistetään ravintoasiantuntemus ja otetaan huomioon epätarkkuudet, jolloin lopputulos on tarkempi kuin perinteisiä laskentamenetelmiä käyttämällä. Sumea logiikka tuo työkalut epätarkkojen lukujen käsittelyn lisäksi asiantuntijatiedon tehokkaaseen hyödyntämiseen. Muodostettu malli ei sisällä monimutkaisia matemaattisia kaavoja, vaan koostuu JOS-NIIN -tyyppisistä säännöistä: “JOS C-vitamiinia saadaan liian vähän JA vettä saadaan liian vähän, NIIN lisätään marjoja ja hedelmiä”.
Optimaalisia ravintoyhdistelmiä.valitaan geneettisillä algoritmeilla, joilla voidaan käsitellä suuria joukkoja rakenteeltaan hyvinkin erilaisia vaihtoehtoja.
Ateriapäiväkirjan ja täydennetyn Fineli®-tietokannan pohjalta laskettu ravintoaineiden päivittäinen saanti muutetaan sumean systeemin ymmärtämään muotoon, jonka jälkeen sääntöjen pohjalta päätellään tarvittavat muutokset ruokavalion tasapainottamiseksi. Tuloksena on lista lisättäväksi ja vähennettäväksi ehdotetuista ruoista. Ratkaisuista optimaalisin yhdistelmä haetaan geneettisiä algoritmeja käyttäen. Ehdotetuilla muutoksilla ruokavaliota tasapainotetaan niin, että se poikkeaisi mahdollisimman vähän suosituksista. Alkuperäistä ruokavaliota pyritään muuttamaan vain sen verran, että ohjeistuksen noudattaminen olisi mahdollista ja mielekästä. Käyttäjälle annetaan sanallinen ohjeistus, jossa vähennettäväksi ja lisättäväksi ehdotetut ruoat tuodaan esille.

Laskennnallinen älykkyys

Älykkäät laskennalliset menetelmät muodostavat kokonaisuuden, joka sisältää runsaasti menetelmiä asiantuntijatiedon ja datan käsittelemiseen sekä erilaisten rratkaisujen yhdistämiseen. Tekoäly ja koneoppiminen kuuluvat tämän kokonaisuuden dataan perustuvaan osioon.

Sumea logiikka

Sumeat järjestelmät soveltuvat asiantuntijatiedon ja epävarmuuden käsittelyyn.

Evoluutiolaskenta

Geneettiset algoritmit kuuluvat tähän kokonaisuuteen.
Nutri-Flow Oy
Villiperäntie 5, 90410 Oulu, FINLAND
Puhelin: 0400-805572