Tieteellinen ravintolaskenta

Nutri-Flow -palvelu

Nutri-Flow -palvelu auttaa ihmisiä pysymään terveenä sekä ennaltaehkäisemään sairauksia ja parantamaan elämän laatua tasapainoisen ravintoarvon avulla. Asiantuntemus on olennainen osa ratkaisua. Yksilölliset vaatimukset ovat hyvin keskeisiä. Hyvä ratkaisu voidaan toteuttaa erittäin monella ruokavaliolla, mutta varsinainen haaste on varmistaa ruokavalion tasapainoinen ravintoainetiheys.
Laaja sääntökanta, erilaiset ravintoainekoostumukset ja yksilölliset vaatimukset tuottavat monitahoisen tehtävän, jonka valtava hakuavaruus vaatii laskennallisia menetelmiä.
Reseptit auttavat ateriapäiväkirjan täyttämisessä etenkin joukkoruokailuiden osalta. Mittaukset kehonkoostumuksesta, unen laadusta ja aktiivisuudesta tuovat mukaan objektiivisen seurannan. Liikunta otetaan huomioon laskennassa ja palautuminen kertoo omalta osaltaan ravitsemuksen vaikutuksista,
Sumeaa logiikkaa ja geneettisiä algoritmeja käyttävä ravintolaskenta:
  • huomioi ravitsemuksen kokonaisvaltaisesti ja yksilöllisesti,
  • antaa tietoa ruoan ravintoarvosta, eli suojaravintoaineiden suhteesta kaloreihin ja
  • tuottaa henkilökohtaiset ohjeet ruokina ja juomina sekä analysoi ateriarytmin.

Katso lisää: ja .
Ravintoaineista saadaan kuvaus sekä puute- ja liikasaantitiedot. Palvelu voidaan mukauttaa kaikkiin ruokavalioihin ja sisältää ravintoarvoltaan hyviä reseptejä. Palvelu on kehitetty Suomessa Oulun yliopistossa ja Oulun ammattikorkeakoulussa yhdessä ravitsemusterapeuttien kanssa.

Älykäs ravintolaskenta

Nutri-Flow palvelussa ravintolaskenta hyödyntää älykkäitä laskentamenetelmiä luotettavan tuloksen muodostamiseksi: sumeaa logiikkaa toimivien vaihtoehtojen muodostamisessa ja geneettisiä algoritmeja parhaan tuloksen löytämisessä. Ravintolaskennassa käytettävissä lukuarvoissa on mukana epätarkkuutta niin ruoka-aineiden koostumuksissa kuin ateriapäiväkirjaan syötetyssä tiedossa. Ravitsemussuosituksetkin ovat tilastollisen analyysin pohjalta muodostettuja. Perinteisillä matemaattisilla kaavoilla laskettaessa virheen arviointi on vaikeaa, ja se näkyy lopputuloksessa.
Sumealla logiikalla yhdistetään ravintoasiantuntemus ja otetaan huomioon epätarkkuudet, jolloin lopputulos on tarkempi kuin perinteisiä laskentamenetelmiä käyttämällä. Sumea logiikka tuo työkalut epätarkkojen lukujen käsittelyn lisäksi asiantuntijatiedon tehokkaaseen hyödyntämiseen. Muodostettu malli ei sisällä monimutkaisia matemaattisia kaavoja, vaan koostuu JOS-NIIN -tyyppisistä säännöistä: “JOS C-vitamiinia saadaan liian vähän JA vettä saadaan liian vähän, NIIN lisätään marjoja ja hedelmiä”.
Optimaalisia ravintoyhdistelmiä valitaan geneettisillä algoritmeilla, joilla voidaan käsitellä suuria joukkoja rakenteeltaan hyvinkin erilaisia vaihtoehtoja.
Ateriapäiväkirjan ja täydennetyn Fineli®-tietokannan pohjalta laskettu ravintoaineiden päivittäinen saanti muutetaan sumean systeemin ymmärtämään muotoon, jonka jälkeen sääntöjen pohjalta päätellään tarvittavat muutokset ruokavalion tasapainottamiseksi. Tuloksena on lista lisättäväksi ja vähennettäväksi ehdotetuista ruoista. Ratkaisuista optimaalisin yhdistelmä haetaan geneettisiä algoritmeja käyttäen. Ehdotetuilla muutoksilla ruokavaliota tasapainotetaan niin, että se poikkeaisi mahdollisimman vähän suosituksista. Alkuperäistä ruokavaliota pyritään muuttamaan vain sen verran, että ohjeistuksen noudattaminen olisi mahdollista ja mielekästä. Käyttäjälle annetaan sanallinen ohjeistus, jossa vähennettäväksi ja lisättäväksi ehdotetut ruoat tuodaan esille.

Laskennnallinen älykkyys

Älykkäät laskennalliset menetelmät muodostavat kokonaisuuden, joka sisältää runsaasti menetelmiä asiantuntijatiedon ja datan käsittelemiseen sekä erilaisten ratkaisujen yhdistämiseen. Tekoäly ja koneoppiminen kuuluvat tämän kokonaisuuden dataan perustuvaan osioon.

Sumea logiikka

Sumeat järjestelmät soveltuvat asiantuntijatiedon ja epävarmuuden käsittelyyn.

Evoluutiolaskenta

Geneettiset algoritmit kuuluvat tähän kokonaisuuteen.
Nutri-Flow Oy
Villiperäntie 5, 90410 Oulu, FINLAND
Puhelin: 0400-805572