Tietosuojaseloste

1. Kuvaus tietosuojaselosteesta
Tällä tietosuojaselosteella toteutetaan Nutri-Flow Oy:n (jäljempänä ”Nutri-Flow”) EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (”GDPR”) 2016/679 mukainen läpinäkyvä informointi rekisteröidyille 13 ja 14 artiklan mukaisista tiedoista ja 15–22 artiklojen mukaisista rekisteröidyn oikeuksista tiiviisti esitetyssä, läpinäkyvässä ja helposti ymmärrettävässä muodossa.
Yksityisyyden suojaaminen on erittäin tärkeää Nutri-Flow:lle – haluamme säilyttää henkilötietosi tietoturvallisesti. Tällä sivulla löydät tietoja siitä, kuinka keräämme ja käsittelemme henkilötietojasi.
Nutri-Flow:lla henkilötietoja käsitellään tämän tietosuojaselosteen ja sovellettavan lainsäädännön, kuten yleisen tietosuoja-asetuksen (”GDPR”) ja kansallisen tietosuojalainsäädännön mukaisesti.
2. Rekisteröidyn oikeudet
Voit milloin tahansa käyttää seuraavia henkilötietojesi käsittelyyn liittyviä oikeuksia:
2.1 Rekisteröidyn oikeus saada pääsy omiin henkilötietoihin
Tämä sisältää mm. oikeuden saada tieto siitä, käsitelläänkö sinua koskevia henkilötietoja, mitä henkilötietoja käsitellään ja mitä varten tietoja käsitellään. Sinulla on myös oikeus pyytää, että virheellisiä tai puutteellisia henkilötietoja korjataan.
2.2 Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä
Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, kun henkilötietojasi käsitellään suoramarkkinointia varten tai kun käsittely perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun, esimerkiksi asiakassuhteeseen.
2.3 Oikeus tietojen poistamiseen
Voit myös pyytää henkilötietojesi poistamista, kun jokin seuraavista ehdoista täyttyy:
 • henkilötietojasi ei enää tarvita tarkoituksiin, joihin ne on kerätty,
 • henkilötietojesi käyttö perustuu antamaasi suostumukseen ja haluat peruuttaa antamasi suostumus
 • käsittely on lainvastaista tai
 • henkilötiedot on poistettava rekisterinpitäjään sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi

Huomaa että jossain tilanteissa lakisääteiset velvoitteet voivat estää meitä luovuttamasta tai poistamasta henkilötietojasi tai muutoin estää sinua käyttämästä oikeuksiasi.
Jos sinulla on valituksia siitä, miten käsittelemme henkilötietojasi tai haluat lisätietoja, ota meihin yhteyttä milloin tahansa. Meillä on myös laillinen velvollisuus varmistaa, että tietojasi pidetään ajan tasalla. Kehotamme sinua avustamaan meitä noudattamaan tätä velvoitetta varmistamalla, että ilmoitat meille mahdollisista muutoksista ottamalla meihin yhteyttä. Asiakas voi kieltää tietojensa käytön ja käsittelyn markkinointitarkoituksiin ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun sähköpostitse Muut yhteydenotot on tehtävä kirjallisena ja toimitettava allekirjoitettuna osoitteeseen Nutri-Flow Oy, Villiperäntie 5 as 2, 90410 Oulu.
Jos haluat tehdä kansallisen valvontaviranomaisen valituksen henkilötietojesi käsittelystä, voit tehdä sen ottamalla yhteyttä paikalliseen tietosuojaviranomaiseen (Suomessa tietosuojavaltuutettu http://www.tietosuoja.fi).
3. Mitä henkilötietoja kerätään ja mihin tarkoitukseen?
Nutri-Flow Oy kerää henkilötietoja seuraavien kanavien kautta ja seuraaviin tarkoituksiin:
Asiakasrekisteri: Nutri-Flow Oy käsittelee henkilötietoja yleisesti asiakkuuden hoitoon liittyviin tarkoituksiin, maksunvalvontaan, vastatakseen kuluttajien lähettämiin tiedusteluihin ja palautteeseen, palvelun ja liiketoiminnan kehittämiseen ja tilastollisiin tarkoituksiin. Nutri-Flow Oy käyttää henkilötietoja markkinointitarkoituksiin henkilötietolain mukaisesti. Henkilötiedot kerätään kuluttajilta joko asiakkaaksi rekisteröitymisen yhteydessä tai asiakassuhteen aikana taikka kuluttajien muun erillisen suostumuksen perusteella.
Käsittelyn oikeusperusteena on tietosuoja-asetuksen 6 artiklan a-kohdan mukainen suostumus, b-kohdan mukainen sopimus sekä f-kohdan mukainen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettu etu, esimerkiksi asiakassuhde.
Henkilötietojen kerääminen asiakasrekisteriin on välttämätöntä sopimusten tekemiseksi ja palveluiden tarjoamiseksi. Henkilö- ja yhteystietojen antaminen ei ole lakisääteinen vaatimus, vaan Nutri-Flow Oy:n edellytys sopimussuhteen muodostamiselle sekä palveluiden toimittamiselle.
Asiakasrekisterin tietoja käytetään henkilöprofilointiin.
Asiakasrekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja:
Henkilötiedot:
 • etunimi
 • sukunimi
 • sukupuoli
 • syntymäaika
Yhteystiedot:
 • katuosoite
 • postinumero
 • kaupunki
 • e-mail
 • puhelinnumero
Terveydentilaan liittyvät tiedot:
 • pituus
 • paino
 • vyötärönmitta
 • painoon ja painonhallintaan liittyvät tiedot
 • ruokavalioon liittyvät tiedot
 • tietoa sairauksista (ravitsemukseen liittyvät)
 • henkilökohtaiset merkinnät (ateriapäiväkirja, muut omat lisäykset)
Asiakkuuteen liittyvät tiedot:
 • asiakkuuteen liittyvät tilaustiedot
 • asiakastunniste
 • asiakastilatiedot
 • tarjonnanestotieto
 • hintatieto
 • maksutapatieto
Asiakasrekisteri sisältää tietosuoja-asetuksen 9 artiklan mukaisia erityisiä henkilötietoryhmiä sisältäviä tietoja, niin sanottuja arkaluonteisia henkilötietoja, joiden käsittelyn perusteena on rekisteröidyn antama kirjallinen suostumus henkilötietojensa käsittelyyn.
Evästeet: Eväste on tekstitiedosto, jonka nutri-flow.fi -sivuston palvelin tallentaa käyttäjän kiintolevylle tai mobiililaitteen muistiin. Osa verkkokaupan toiminnoista edellyttää evästeiden hyväksymistä toimiakseen. Evästeitä käytetään nopeuttamaan ja helpottamaan verkkokaupan käyttöä ja parantamaan asiointikokemusta. Käyttäjän verkkoselain todennäköisesti hyväksyy oletusasetuksilla evästeet. Selaimen asetuksista käyttäjä voi halutessaan estää evästeiden käytön tai poistaa evästeet selaimesta palvelun käytön päätyttyä. Ohjeita selaimen asetuksista löytyy selaimen valmistajalta.
4. Miten tietoja käsitellään?
Nutri-Flow käsittelee henkilötietoja yksinomaan siinä tarkoituksessa, jota varten ne on kerätty ja edellä kuvattu. Henkilötietoja ei käsitellä enempää kuin on tarpeen tietyn tarkoituksen kannalta. Nutri-Flow –ravintotulkki säilyttää henkilötiedot toistaiseksi, kunnes asiakas ilmoittaa haluavansa poistaa tiedot. Palvelun toimivuus perustuu siihen, että asiakkaan ei tarvitse syöttää tietoja uudelleen ottaessaan ohjelman uudelleen käyttöönsä tauon jälkeen.
Henkilötietojen säilyttämisessä noudatamme lakisääteisiä säilytysaikoja, esimerkiksi kirjanpitolaista johtuvia.
Nutri-Flow on toteuttanut asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet, joilla henkilötiedot suojataan asiattomilta pääsyiltä. Paperisia dokumentteja säilytetään hyvässä järjestyksessä lukollisissa tiloissa ja toimistomme tietokoneet ja palvelimet on suojattu asianmukaisesti. Meillä on myös sisäiset toimintatavat henkilötietojen turvalliselle käsittelylle.
5. Onko tietoja siirretty tai luovutettu kolmansille osapuolille?
Emme luovuta henkilötietoja kolmansille osapuolille, ellei se ole välttämätöntä sovellettavan lainsäädännön mukaan tai tarpeellista oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.
Nutri Flow:n käyttämillä palveluntarjoajilla voi olla pääsy Nutri Flow:n hallinnoimiin henkilötietovarantoihin, jotta nämä yritykset voivat suorittaa Nutri Flow:n pyytämiä palveluita. Nämä yritykset ovat velvollisia noudattamaan Nutri Flow:n kanssa solmittuja tietojenkäsittelysopimuksia ja niiden on toteutettava tarvittavat tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi.
6. Missä tietosi käsitellään?
Ensisijaisesti henkilötietoja käsitellään EU/ETA-palvelimissa, eikä viedä EU/ETA-alueen ulkopuolelle.
Saatamme kuitenkin joutua siirtämään tietosi EU/ETA- alueelta. Tietosuojan taso EU:n /ETA:n ulkopuolisissa maissa voi olla alhaisempi kuin Euroopan talousalueella tarjottava. Jos näin on, toteutamme asianmukaiset toimenpiteet GDPR:n puitteissa sen varmistamiseksi, että henkilötietosi ovat asianmukaisesti suojattuja.
7. Ota meihin yhteyttä
Nutri Flow on henkilötietojen rekisterinpitäjä edellä kuvatuissa tarkoituksissa.
Nutri-Flow Oy
Villiperäntie 5, 90410 Oulu
Yhteyshenkilö: Eila Maunu
Nutri-Flow Oy
Villiperäntie 5, 90410 Oulu, FINLAND
Puhelin: 0400-805572