Yksilöllinen ravintolaskenta tukee terveydenhuoltoa

Terveydenhuoltoon

Nutri-Flow -ravintotulkin® avulla koko nykyinen terveydenhuollon henkilöstö voi ohjata asiakkaita ennaltaehkäisevään tai hoitavaan yksilölliseen ravintoneuvontaan.
Palvelun käyttöön ei tarvita erityisasiantuntemusta. Nutri-Flow -ravintotulkki® antaa asiakkaille mahdollisuuden täyttää ruokapäiväkirjat kotona suoraan palveluun ja tiedot ovat käytettävissä saman tien. Asiakkaan tiedot ja analyysit saa näkyviin helposti. Ohjelman antama analyysi ja suositus toimivat ohjauksen tukena. Henkilökunta voi keskittyä olennaiseen eli asiakaskontaktiin. Ohjelman asetuksista voi valita, näkeekö asiakas suoraan analyysin tulokset ja suositukset, vai näkeekö ne vain henkilökuntanne, joka käy tulokset läpi asiakastapaamisessa. Tulokset ja ohjeistukset voi helposti tulostaa asiakkaalle mukaan, lähettää sähköpostitse tai tallentaa omahoitoon.

Nutri-Flow Smart Engine®

Nutri-Flow Smart Engine® tuo digitaalisen ratkaisu ravitsemuksen ohjaukseen terveydenhuollon yksiköissä ja sairaaloissa. Älykkäitä laskennallisia menetelmiä käyttävä laskenta tuottaa ravitsemuksen ohjaukseen kokonaisvaltaisia yksilölliset tarpeet ja rajoitukset toteuttavia ohjeita. Rajoituksien, epävarmuuksien ja ristiriitaisuuksien käsittely on olennainen osa ratkaisua. Neuvontatason lisäksi Nutri-Flow Smart Engine® on integroitavissa sairaala- ja ruokahuoltojärjestelmiin. Integrointi mahdollistaa ruuan tekemisen isoille joukoille tarvittavat rajoitukset huomioiden; massaräätälöiden ja optimoiden.

Mittaukset ja analysaattorit

Lisätiedot ja tarjouspyynnöt

Eila Maunu, myyntipäällikkö
Nutri-Flow Oy
p. 0400-805 572

Tarjouspyyntö

Tuote

Palvelutyyppi
 

Yhteystiedot

En ole robotti


Ravitsemus liittyy erilaisiin järjestelmiin

Sairaanhoidossa

  • Päätöksenteon tuki
  • Asiakas- ja potilastietojärjestelmät
  • Keittiötietojärjestelmät

Terveydenhuollossa

  • Terveyskeskukset
  • Työterveys
Nutri-Flow Oy
Villiperäntie 5, 90410 Oulu, FINLAND
Puhelin: 0400-805572