Geneettiset algoritmit personoidun ravitsemuksen alalla - Petri Heinosen ja Esko Juuson tutkimuspaperi julkaistu Simulation Notes Europessa

05/04/2022
Elintapoihin liittyvät kansanterveysongelmat ovat yleisiä ympäri maailmaa. Personoitu ravinto-opastus on työkalu terveellisempien elintapojen edistämiseen. Suurin osa markkinoilla olevista sovelluksista perustuu vain energiaan, ja luotettavan yksilöllisen arvioinnin ja opastuksen antavat lisensoidut ravitsemusterapeutit. Nutri-Flow tarjoaa uudenlaisen lähestymistavan henkilökohtaiseen ravitsemusohjaukseen sumean asiantuntijajärjestelmän avulla, jota on tehostettu geneettisten algoritmien optimoinnilla. Kun sumea asiantuntijajärjestelmä arvioi hakuavaruuteen lisätyt ruoat ja juomat, geneettisiä algoritmejä käytetään niiden saannin tason selvittämiseen. Optimointiongelmana on minimoida etäisyys ihanteellisiin ravintoaineiden saantitasoihin ja pitää muutostaso mahdollisella tasolla sekä ottaa huomioon muut ravitsemusmuuttujat. Tässä tutkimuksessa arvioitiin geneettisten algoritmien soveltuvuutta. Myös geneettisten algoritmien suorituskykyä arvioitiin ja kehitettiin. Tutkimuksessa arvioitiin järjestelmän ja käytetyn optimoinnin tavoitefunktion soveltuvuutta ravitsemusneuvonnassa numeerisesti. Ravitsemustieteellinen aspekti ei ole tämän tutkimuksen arvioinnin kohteena.
Nutri-Flow Oy
Villiperäntie 5, 90410 Oulu, FINLAND
Puhelin: 0400-805572