Sumea logiikka

Nutri-Flow hyödyntää erilaisia tutkituja järjestelmiä ravitsemuksen saattamiseksi ymmärettävään muotoon. Sumealla logiikalla tarkoitetaan matemaattista laskentamallia, joka pyrkii jäljittelemään ihmisen tapaa päätellä asioita. Sumeaa logiikkaa hyödynnetään ongelmien ratkaisussa, joissa laskennassa käytettävä tieto on epätarkkaa tai epävarmaa.

Sumealla logiikalla luotu malli käyttää normaaleja lauseita monimutkaisten matemaattisten yhtälöiden sijaan, joten päättelyssä voidaan hyödyntää asiantuntijatietoa.Näin monimutkaisen ongelman esitystapa yksinkertaistuu huomattavasti. Sumeaa logiikkaa hyödyntäviä järjestelmiä kutsutaan usein älykkäiksi järjestelmiksi.

Nutri-Flown avulla saat helposti ymmärrettävän, selkokielisen palautteen, miten ravintoasi tulisi kehittää.