Tutkimus

Nutri-Flow -ravintotulkki on kehitetty yhteistyössä ravitsemuksen, liikunnan, älykkään laskennan ja ict-osaajien kanssa.

Tutkimus- ja tuotekehitystiimimme:

Hilkka Okarinen
laillistettu ravitsemusterapeutti

Eila Maunu
myyntipäällikkö, ravinto- ja urheiluvalmentaja

TkT Esko Juuso
tiedejohtaja, älykkäät laskentamenetelmät

DI Petri Heinonen
projektipäällikkö, älykkäät laskentamenetelmät

Tapio Paloniemi
ohjelmistosuunnittelija, ICT-asiantuntija

AA Reima Raappana
potilasasiamies, juridiikka

Tutkimus- ja tuotekehitystä tehdään yhteistyössä Oulun yliopiston ja OAMK:n kanssa.

Nutri-Flow – Älykäs laskentajärjestelmä

 

Ravintolaskennassa käytettävissä lukuarvoissa on mukana epätarkkuutta niin ruoka-aineiden koostumuksissa kuin ateriapäiväkirjaan syötetyssä tiedossa. Ravitsemussuosituksetkin ovat tilastollisen analyysin pohjalta muodostettuja. Perinteisillä matemaattisilla kaavoilla laskettaessa virheen arviointi on vaikeaa, ja se näkyy lopputuloksessa. Sumealla logiikalla voidaan epätarkkuudet ottaa huomioon, jolloin lopputulos on tarkempi kuin perinteisiä laskentamenetelmiä käyttämällä.

Nutri-Flow palvelussa ravintolaskenta hyödyntää älykkäitä laskentamenetelmiä luotettavan tuloksen muodostamiseksi. Laskennassa käytetään sumeaa logiikkaa ja parhaan tuloksen löytämisessä geneettisiä algoritmeja. Sumea logiikka tuo työkalut epätarkkojen lukujen käsittelyn lisäksi asiantuntijatiedon tehokkaaseen hyödyntämiseen. Muodostettu malli ei sisällä monimutkaisia matemaattisia kaavoja, vaan koostuu JOS-NIIN -tyyppisistä säännöistä: “JOS C-vitamiinia saadaan liian vähän JA vettä saadaan liian vähän, NIIN lisätään marjoja ja hedelmiä”.

Ateriapäiväkirjan ja Fineli®-tietokannan pohjalta laskettu ravintoaineiden päivittäinen saanti muutetaan sumean systeemin ymmärtämään muotoon, jonka jälkeen sääntöjen pohjalta päätellään tarvittavat muutokset ruokavalion tasapainottamiseksi. Tuloksena on lista lisättäväksi ja vähennettäväksi ehdotetuista ruoista. Ratkaisuista optimaalisin yhdistelmä haetaan geneettisiä algoritmeja käyttäen. Ehdotetuilla muutoksilla ruokavaliota tasapainotetaan niin, että se poikkeaisi mahdollisimman vähän suosituksista. Alkuperäistä ruokavaliota pyritään muuttamaan vain sen verran, että ohjeistuksen noudattaminen olisi mahdollista ja mielekästä. Käyttäjälle annetaan sanallinen ohjeistus, jossa vähennettäväksi ja lisättäväksi ehdotetut ruoat tuodaan esille. Kuvassa 1 esitetään systeemin toiminta pääpiirteittäin.

sumea_systeemi

Kuva 1: Laskentasysteemin toimintakaavio.