Ravintoarvot

Lue myös:

Mitä ovat ravintoarvot eli ravintotiheys?

Ravintotiheys kertoo kuinka paljon elimistölle tarpeellisia ravintoaineita ruoka sisältää suhteessa sen sisältämään energiamäärään. Suojaravintoaineita ovat mm. vitamiinit, kuidut ja kivennäisaineet.

Usein tuoreissa, vähän käsitellyissä tai jalostetuissa ruoka-aineissa, kuten esimerkiksi kasviksissa ravintotiheys on suuri. Ravintotiheyden ollessa pieni, ravinnossa on paljon nk. tyhjää energiaa, eli paljon energiaa mutta vähän suoja-aineita.

Vaikka päivittäinen energiantarve pienenisi, tarve ravintoaineille ei vähene. Näin ollen ruoan energiamäärän vähentämisessä on riskinä tarpeellisten ravintoaineiden väheneminen.

ravintotiheys
  • A-ruokavalio on yleisin, jossa saadaan riittävästi suojaravintoaineita, mutta liikaa energiaa suhteessa suojaravintoaineisiin.
  • B on ravintotiheä ruokavalio, jossa suojaravintoaineiden ja energian suhde on ihanteellinen.
  • C-ruokavalio kuvaa laihduttajan, vanhusten tai lasten yleisintä ruokavaliota, jossa ruoan määrä on pieni ja suojaravintoaineita on vähän, koska ruoan sisältöön ei ole kiinnitetty huomiota.