Ravintotiheys

Lue myös:

Mitä on ravintotiheys?

Ravintotiheys kertoo kuinka paljon elimistölle tarpeellisia ravintoaineita ruoka sisältää suhteessa sen sisältämään energiamäärään. Suojaravintoaineita ovat mm. vitamiinit, kuidut ja kivennäisaineet.

Usein tuoreissa, vähän käsitellyissä tai jalostetuissa ruoka-aineissa, kuten esimerkiksi kasviksissa ravintotiheys on suuri. Ravintotiheyden ollessa pieni, ravinnossa on paljon nk. tyhjää energiaa, eli paljon energiaa mutta vähän suoja-aineita.

Vaikka päivittäinen energiantarve pienenisi, tarve ravintoaineille ei vähene. Näin ollen ruoan energiamäärän vähentämisessä on riskinä tarpeellisten ravintoaineiden väheneminen.

ravintotiheys
  • A-ruokavalio on yleisin, jossa saadaan riittävästi suojaravintoaineita, mutta liikaa energiaa suhteessa suojaravintoaineisiin.
  • B on ravintotiheä ruokavalio, jossa suojaravintoaineiden ja energian suhde on ihanteellinen.
  • C-ruokavalio kuvaa laihduttajan, vanhusten tai lasten yleisintä ruokavaliota, jossa ruoan määrä on pieni ja suojaravintoaineita on vähän, koska ruoan sisältöön ei ole kiinnitetty huomiota.